Kære Læser

Svendborg Lokalliste kender du også på listebetegnelsen L.
Som ca. 90 % af borgerne i Danmark er Svendborg Lokallistes kandidater ikke medlem af noget parti - derfor har vi mulighed for at tage udgangspunkt i borgernes ønsker og ikke mindst Svendborgs Kommunes problemer, frem for at være bundet af landspolitiske holdninger, der ikke holder lokalt i Svendborg.
Vi ønsker at være borgernes parti og er et partipolitisk uafhængigt parti  (liste). Vi mener ligeledes, at man i langt højere grad skal lytte til den viden og ekspertise, vore egne borgere besidder i konkrete sager, det gælder f.eks.  i sagen om havnen, hvor vi mener det er et både og, at der både skal være plads til erhverv og derefter evt. mulighed for boliger.
 
Læs mere om vore "Politikker":
 
Skolepolitik - en udelt folkeskole i Svendborg frem til 9 klasse.
 
Fokus på landdistrikterne
 
Kultur og fritidspolitik - vi ønske en levende sund kommune med et levende kulturliv -fokus på det frivillige foreningsarbejde, musikliv og ikke kun fokus på den folkelige breddeidræt, men også elitesporten.
 
En attraktiv erhvervshavn evt. med mulighed for boliger
 
Tæt dialog med erhvervslivet - afskaffelse af "fortovsafgiften"
 
Flere lokale markeder - Sydfyn som spisekammer -
 
Flere aktiviteter omkring Svendborg Filmdage
 
Etablering af et parkeringsdæk i Rådhusgården 
 
Hvis du er interesseret i at vide mere, høre mere om Lokallisten, eller har områder du mener skal behandles politisk, hører vi gerne fra dig.
 
Du kan kontakte  Formanden eller andre  bestyrelsesmedlemmer.
 
Finn Olsen